DE | EN | FR | ES | NL
orange

Herroepingsrecht

Het navigatiesysteem voor Microsoft Office & Co. brengt u direct naar uw oplossing binnen de applicatie.
img

Nederlandse versie


"Indien de Nederlandse versie van deze Kennisgeving betreffende herroepingsrecht anders geïnterpreteerd kan worden dan de Duitse versie, is de Duitse tekst bepalend."

Bijlage 1 bij Artikel 246 § 2 Sectie 3 Lid 1 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB, Duitse invoeringswet bij het Burgerlijk Wetboek)

Kennisgeving betreffende herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U kunt uw instemming met de overeenkomst binnen [14 dagen] schriftelijk (bijv. per post, fax of e-mail)) herroepen zonder opgaaf van redenen. De termijn gaat in bij ontvangst van deze schriftelijke kennisgeving. Een tijdige verzending van een herroeping is voldoende om te voldoen aan de herroepingstermijn. U kunt uw herroeping verzenden aan:
mailto:info@youguideme.com

Gevolgen van een herroeping

Bij een geldige herroeping wordt de door iedere partij geleverde prestatie geretourneerd, en de opbrengsten van enig gebruik (bijv. rentebaten) worden overgedragen. De termijn gaat voor u in als u uw herroeping (of het artikel (2)) verzendt, voor ons als wij deze ontvangen.

Contact

YouGuideMe.com
info(at)youguideme.com

tts Knowledge Products GmbH
Executive Directors: Bianca Beckenkamp · Ulrich Ude · Dr. Rolf Zajonc
Registered Office: Heidelberg · Reg. Nº HRB 715 920
Jurisdiction: Heidelberg
Btw-nummer: DE 813 674 420

Details
FAQ
Copyright & Aansprakelijkheid
Privacybeleid
EULA
Kennisgeving betreffende herroepingsrecht